Jak zapewnić młodzieży wsparcie w problemach?

Jak zapewnić młodzieży wsparcie w problemach?

Jedną z metod leczenia bez korzystania z pomocy środków farmakologicznych jest psychoterapia. Każdy z psychologów, w którego obrębie zainteresowania leży psychoterapia może skorzystać z różnych rodzajów terapii. W psychoterapii mogą uczestniczyć nie tylko osoby dorosłe.

Z różnymi problemami natury emocjonalnej boryka się także młodzież. Do nich adresowana jest specjalna psychoterapia młodzieży.

Rodzaje psychoterapii dla nastolatków

W psychoterapii młodzieży mogą być stosowane bardzo różne rodzaje terapii. Wybór odpowiedniej terapii przekłada się na jej skuteczność. Bardzo często wykorzystuje się terapię poprzez sztukę. Wielu ludziom wyrażenie emocji za pomocą słów przychodzi bardzo trudno. Ale emocjonalne problemy można wyrazić również poprzez twórczość plastyczną, a w szczególności poprzez rysowanie czy malowanie. W psychoterapii młodzieży często sięga się również po terapię ruchem i tańcem.

Psychoterapia dla młodzieży: grupowa czy indywidualna?

Psychoterapia młodzieży może może odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. Obie sprawdzają się równie dobrze. O tym, czy psychoterapia przyniesie oczekiwane skutki nie decyduje bowiem forma w jakiej jest prowadzona, ale przede wszystkim własna praca uczestniczącego w niej nastolatka. To nastolatek musi być więc zainteresowany podjęciem psychoterapii, jeżeli zostanie zaprowadzony na zajęcia niemalże siłą, żadna terapia nie będzie skuteczna. Warto w tym miejscu dodać, że bardzo często w spotkaniach z psychoterapeutą powinni brać udział również rodzice.

Ile spotkań jest potrzebnych?

Najczęściej na początku spotkania z psychoterapeutą nie da się określić, czy psychoterapia zakończy się po kilku, czy po kilkunastu spotkań. Czas trwania psychoterapii zależy od tego, z jakim problemem psychoterapeuta musi się zmierzyć, ale też od tego, czy uczestniczący w terapii młody człowiek jest radzi sobie z trudnościami. Dużą rolę odgrywa także postawa rodziców. Jeśli w domu wspierają młodego człowieka, psychoterapia może zakończyć się wcześniej.

Psychoterapia młodzieży może pomóc nie tylko zbuntowanym nastolatkom. Wizyta u psychoterapeuty, który zajmuje się terapią dla młodzieży nie jest wstydem, ale szukaniem pomocy u specjalisty w rozwiązaniu trudnych problemów.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz