13. Ubezpieczenia samochodowe

Na polskim rynku ubezpieczeniowym, istnieją, jeśli chodzi o pojazdy mechaniczne, dwa rodzaje ubezpieczeń. To obowiązkowe OC oraz wszelkie inne ubezpieczenia dobrowolne.

Obowiązkowe OC

Każda osoba, która posiada pojazd, który został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terenie Polski, musi posiadać ubezpieczenie OC. Online możemy taką polisę zawrzeć w kilka minut i jest ona niezbędna, jeśli chcemy legalnie poruszać się danym pojazdem po polskich drogach. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i reguluje je Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z przymusowym charakterem OC wszyscy ubezpieczyciele oferują taki sam zakres tej polisy. Różnice polegają jedynie na cenie. Samo OC to właściwie jedynie zabezpieczenie innych kierowców, przed twoimi poczynaniami na jezdni. Jeśli spowodujesz wypadek, to poszkodowana osoba będzie mogła zgłosić kolizję w twoim zakładzie ubezpieczeń. To nasz ubezpieczyciel zajmie się procesem likwidacji szkody oraz wypłaci odszkodowanie, dzięki czemu my nie będziemy musieli ponosić kosztów.

Ubezpieczenia samochodowe

Dobrowolne AC

Z kolei AC to ubezpieczenie dobrowolne. Paradoksalnie ono także zabezpiecza przed skutkami naszych poczynań na drodze, ale tym razem zabezpiecza nas. Jeśli bowiem na jezdni stanie się coś, co sprawi, że nasz pojazd zostanie uszkodzony i stanie się to z naszej winy, to w ramach AC otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie. To ubezpieczenie jest elastyczne. To znaczy, że jego zakres jest regulowany przez ubezpieczyciela i może mieć różne długości. Najczęściej posiadając polisę AC można zgłosić szkodę, którą sami spowodowaliśmy, zderzenie z innym pojazdem, zwierzęciem, tak zwaną szkodę parkingową, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, a także działanie deszczu czy ognia.

Sam pakiet AC może być swobodnie rozszerzany. Może obejmować tylko podstawowe zdarzenia, które zostały zapisane w umowie, a może być też w formie all risks. Wtedy odszkodowanie dostaniemy bez względu na to, co zdarzy się z naszym samochodem.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz